Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacybeleid

Nexxt Level Coach zijnde Rob Helwig, gevestigd aan de Heerstraat zuid 69 postcode 6171XE te Stein is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Nexxt Level Coach verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij insturen van een onlineformulier:

 • Voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • Adres en postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Vraag of opmerking

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nexxtlevelcoach@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nexxt Level Coach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van online gestelde vraag of verzoek.
 • Het opstarten van hulpverleningstrajecten
 • Het afhandelen van klachten
 • Agendabeheer en facturering
 • Het informeren over onze (wijziging in) dienstverlening
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om zodoende onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Nexxt Level Coach neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Nexxt Level Coach gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress, website, beheren van de website en berichten worden via de website doorgestuurd naar nexxtlevelcoach@gmail.com

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nexxt Level Coach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Indien het niet tot zorgovereenkomst komt:

 • (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
 • Personalia > Duur van de overeenkomst + 12 maand > Nodig voor administratieve doeleinde

Indien het wel tot zorgovereenkomst komt:

 • (Categorie) persoongegevens > Wettelijke bewaartermijn van 15 jaar
 • Behandelverslagen en dossier > Wettelijke bewaartermijn van 15 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Nexxt Level Coach verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nexxt Level Coach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nexxt Level Coach gebruikt alleen technische en functionele cookies of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar robhelwig67@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Nexxt Level Coach zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Nexxt Level Coach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nexxt Level Coach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via robhelwig67@gmail.com

Meditatie

Mediteren brengt je tot rust en helpt je stress los te laten. Mediteren maakt je bewust van je eigen ik. Er zijn duizenden manieren om te mediteren en ook even zoveel app’s waarmee je aan de slag kunt om te mediteren en even tijd voor jezelf te nemen.

Heel fijn maar zeker ook heel nuttig om te doen. Er bestaan dan ook allerlei hulpmiddelen om te mediteren. Wellicht heb je dat ook al eens gemediteerd middels een app. Herken je dat soms de ingesproken tekst van de meditatie niet klopt of past bij de fase van je leven waarin je je nu bevindt? Hoe fijn zou het voor jou zijn als er speciaal voor jou een eigen meditatie audio zou zijn, die speciaal voor jou is gemaakt?

Heerlijk toch? Ik merk dat dit vaak heel nauw luistert en het persoonlijk maken van meditatie audio is nu ook mogelijk in mijn praktijk. Geheel toegespitst op jou.

Hoe werkt dit?

In een of zo nodig meerdere sessie’s gaan we samen op zoek welke woorden bij jou passen en wat jij nodig hebt om datgene te bereiken wat jij nu nodig hebt. Daarop maak ik een meditatie audio welke speciaal voor jou is geschreven. Je ontvangt deze digitaal van mij en je kunt deze afluisteren wanneer het jou past. Klopt de audio niet helemaal dan pas ik hem aan zoals jij dat wilt

Kosten?

De kosten van het maken van een meditatie audio zijn: € 65,00 voor een coach sessie en € 25,00 per audio.

Meer info? Bel of mail me dan gerust.

Voorbij je angst

Angst in het dagelijks leven is alleen nuttig als je angst ervaart als het nodig is. Angst is een bescherming mechanisme om je te behoeden voor gevaar of levensbedreigende gebeurtenissen.

Vaak zit angst gevangen in bepaalde patronen die je onbewust in stand hebt gehouden in je dagelijks leven, terwijl dat negen van de tien keer niet meer nodig of nuttig is. Je bent je er niet meer bewust van dat je het doet maar je hebt er wel last van.

Bijvoorbeeld als je eens tijdens het autorijden op de snelweg hebt meegemaakt dat er bijna een ongeluk gebeurde, maar je kon nog net op tijd remmen. De schrik zit er goed in. De keer erna dat je de autoweg op gaat denk je bij jezelf wellicht; “ik kan beter een afslag eerder nemen zodat ik daar niet voorbij hoeft”. Voor je het weet rij je niet meer op de snelweg. De kans dat iets dergelijks weer gebeurt heeft ervoor gezorgd dat je onbewust een patroon bent gaan volgen.

Of ken je dat, je zit heerlijk in je tuin of op terras en ineens slaat de angst toe! Een wesp! Of in ieder geval er kwam iets op je afgevlogen waar je van schrok. Hoe dan ook de lol van heerlijk genieten op je terras is er snel vanaf op deze manier. De angst zit er weer goed in. Zeker in deze tijd van het jaar.

Regelmatig maak ik dan ook mee dat mensen panisch reageren als ze ook maar iets horen op wat lijkt op een bij of een wesp. Tot overmaat van ramp maken ze dan ook nog wilde bewegingen of rennen weg. 

Herken je dit en wil je er van af, dan maak gerust eens een afspraak met me, want hypnose helpt echt! Ook bij angsten.

Graag tot ziens,

afvallen met de virtuele maagband

Wellicht ben je bekend met de maagband waarmee je flink kunt afvallen. Het is een stevig middel om te helpen met afvallen. De maagband wordt ingezet met mensen met een gevaarlijk overgewicht. De maagband wordt operatief aangebracht en het effect is, dat je simpelweg gezegd, minder op krijgt omdat je maag sneller dan voorheen het signaal geeft aan de hersenen dat je vol zit.

Aan een operatie kunnen altijd bijwerkingen en nadelen kleven. De virtuele maagband middels hypnose is daarom een veilig alternatief met precies hetzelfde effect maar dan zonder bijwerkingen of lichamelijk ingrepen.

De virtuele maagband word onder hypnose geplaatst waardoor je lichaam het gevoel heeft dat er inderdaad een echte maagband is geplaatst. Je gaat meteen minder eten en daarmee ook afvallen.

De virtuele maagband is een compleet programma waarbij we, naast de drang om teveel te eten wegnemen, ook samen aan de slag gaan om de onderliggende oorzaken aan te pakken. Wat maakt nu dat je tot dit overgewicht bent gekomen en wat gaan we veranderen zodat je vanaf nu een andere weg in slaat, een gezondere en fijnere weg zonder het gevaarlijk overgewicht.

Niet roker zijn

Roken is slecht voor je gezondheid als roker maar ook als niet roker weet je dat en ben je daar volledig bewust van. Zo is het innemen van gif ook slecht voor je gezondheid en zul je dit dan ook niet snel doen. Toch blijven rokers, roken wetende dat het absoluut slecht is voor de gezondheid en ook wetende dat iedere sigaret of sigaar wederom een stap in de richting is van zelfvernietiging…

Boh dat klinkt heftig toch?.. Maar hoe kan het dan dat je als roker toch blijft roken? Wat brengt roken je en wat je heb je nodig om te willen stoppen met roker zijn.

Het allerbelangrijkste is niet het besef dat het ongezond is. Het allerbelangrijkste is jou motivatie om er mee te stoppen. Jou motivatie zorgt er namelijk voor dat je in ieder geval de eerste stap richting stoppen met roker zijn, wilt gaan zetten.

Het grappige is dat roker zijn weliswaar een verslaving is maar tegelijkertijd een milde verslaving is. Waarom? Dat is een van de zaken die ik je graag vertel in: “de stoppen met roker zijn” sessie, als jij er echt klaar voor bent om te stoppen met roker zijn.

Stoppen met roker zijn gaat in een sessie en het enigste wat je hoeft te doen is honderd procent bereid te zijn om te stoppen met roker zijn en in hypnose te gaan.

De kosten zijn Euro 195,00 maar dan ben je ook meteen van een verslaving af die gemiddeld euro 2500 kost per jaar… makkelijke keuze toch?.

Welkom op mijn pagina.

Passie en missie

Mijn naam is Rob Helwig en het is mijn passie en mijn missie om mensen te helpen. Mensen  helpen op weg naar hun nieuwe en verbeterde ik, maar ook helpen om weer grip te krijgen op hun eigen leven en dat ook te behouden.

Samen met jou gaan we op pad naar de verandering, een nieuwe stap. Vrij van datgene waar jij last van hebt. Hoe mooi is dat!

Hoe werkt dat dan?

Stap voor stap, in een fijne veilige omgeving, samen op reis. Op reis naar een nog mooier leven zoals jij dat wilt leven. Natuurlijk zal er altijd stress en allerlei ongemakken zijn in je leven, dat is normaal en dat hoort erbij. De weg naar geluk is niet altijd een rechte lijn naar boven.

Maar je zult merken dat je gemakkelijker dan ooit te voren kunt omgaan met datgene waar je last van hebt of had. Het is niet dat het je niet raakt maar je kunt er net even gemakkelijker mee dealen.

Je kunt nog makkelijker bereiken wat je wilt bereiken en je merkt dat je daar tevreden over bent. Fijner, rustiger, zonder veel moeite…

Zeg maar dag tegen stress, dank de mensen die kritiek op je hebben, heb plezier in wat je doet, heb vertrouwen in jezelf maar nog beter “pluk de dag”. Doe het stap voor stap. Krijg ook meer zelfkennis over hoe jij jou probleem nou eigenlijk doet?

Maar hoe dan? Vraag je je nu waarschijnlijk af. Nu, dat gaan we samen ontdekken als jij jezelf dat gunt. Maak een afspraak voor een gesprek en samen gaan we ontdekken hoe ook jij dit kunt gaan ervaren.

Als therapeut ben ik ook aangesloten bij het CAT, dit is een beroepsvereniging ter bevordering van de professionalisering van onze beroepsgroep. Tevens ben ik ook aangesloten bij hun geschillen commissie.

Mail, bel, of whatsapp me maar.

Met vriendelijke groet,

Rob Helwig

nexxtlevelcoach@gmail.com

0031-622246413